Volgens het landelijk indicatie protocol heb je recht op minimaal 24 uur kraamzorg. Je hebt recht op maximaal 45 uur bij kunstvoeding en bij borstvoeding is er maximaal 49 uur vastgesteld.

Indien nodig kan de verloskundige meer of minder uren indiceren. Deze uren zijn over 8 dagen te verdelen. Ik kijk per dag hoeveel uur er nodig is op die dag. Elke dag kan dus anders zijn.